Ohjelmistot

NettiFarmi
NettiFarmi on ilmainen ohjelmisto maatilallisille ja se on tarkoitettu eläinten hallintaan. NettiFarmi sisältää myös viranomaisyhteydet jonka avulla esim. korvamerkkitilaukset, syntymäilmoitukset ja siirtoilmoitukset onnistuvat helposti ja nopeasti.

NettiFarmin avulla voit myös hyödyntää e-merkkejä, e-merkin lukijoita, eläinvaakaa sekä kämmenmikroa. Jos olet kiinnostunut hyödyntämään edellä mainittuja tuotteita niin ota yhteyttä myyntiimme www.id-import.com.

ProAbattoir
ProAbattoir on teurastamoille suunniteltu ohjelmisto. Ohjelmiston avulla teurastamo voi vastaanottaa sähköisesti teurasilmoituksia joita tilalliset voivat tehdä ilmaisen NettiFarmin kautta. Ohjelmistolla voi tehdä helposti mm. viranomaisilmoitukset, tilitykset, EUROP luokitukset, tilastoinnit ja raportoinnit. Kaikki raportit sekä tilitykset voidaan lähettää joko sähköisesti suoraan tilallisen NettiFarmi-liittymään tai tulostaa paperille.

Ohjelmiston avulla voit myös tulostaa pakkauksiin yksilöllisen QR-koodin jonka avulla kuluttajat saavat tietoa kyseisestä tuotteesta.

Ohjelmistot saatavilla useilla eri kieliversioilla.
Ohjelmistot ”räätälöitävissä” myös muille tilatyypeille (sika-, poro-, kameli-, haukka...)

Kenelle
Ohjelmien pääasiakasryhmiin kuuluvat karjanomistajat, viranomaiset (eu-tarkastajat, eläinlääkärit...), teurastamot sekä eläinkuljetuksia suorittavat kuljetusyhtiöt. Ohjelmistojen suunnittelussa on myös otettu huomioon että ne voidaan ”räätälöidä” valtiolliseen käyttöön. Ohjelmistojen avulla voidaan esim. eläinten seurannan lisäksi ylläpitää korvamerkkien tilausjärjestelmää jonka avulla pidetään huoli että eläimet saavat aina yksilöllisen tunnisteen. Lisäksi ohjelmistot on rakennettu niin että niihen voidaan helposti rakentaa yhteyksiä muihin järjestelmiin.

Voit katsoa omalla puhelimella lihan alkuperän!

Ohjelmistojen ominaisuudet

Ohjelmistojen toiminta
Ohjelmistot perustuvat RFID-teknologian ja langattoman tiedonsiirron hyödyntämiseen tuotantoeläinketjussa. RFID-tunnisteita voivat olla mm. korvaan asennettavat elektroniset korvamerkit (e-merkit) tai ihon alle asennettavat mikrosirut. Myöskin eläinvaaka voidaan yhdistää ohjelmistoihin jolloin eläimen tunnistuksen yhteydessä saadaan ylös myös eläimen paino.

Huom. ohjelmistoja voidaan käyttää myös ilman erillisiä RFID-lukijoita tai muita laitteita.

Ominaisuudet Nauta-ohjelmistossa

- Ilmaiset päivitykset

 Uusin ohjelmistoversio aina käytössä

- Eläinilmoituksien tekeminen ja muokkaus

 Suora yhteys nautarekisteriin

- Uusien korvamerkkien, korvausmerkkien ja tilapäismerkkien tilaus

- Ryhmätoiminnot mm.

 Poisto
 Siirto
 Astutusryhmät

- Eläinten paikkatieto tilakohtaisesti

 Karsinoita voi tehdä ja nimetä vapaasti tilan mukaan
 ohjelmisto näyttää ryhmän, karsinan tai laiduntiedon mukaan

- Reaaliaikainen tapahtumien kirjaus

 mm. painotiedon tallennus näkyy reaaliajassa

- Eläimen painon seuranta on helppoa järjestelmän avulla

 Päiväkasvu punnituskertojen välillä
 Tilakohtainen ja rotukohtainen tavoitepainon seuranta
 Selkeät graafiset kuvaajat painon kehityksestä

- Järjestelmä mahdollistaa useiden eri tunnistetietojen käytön

 Eläimen tunnistus elektronisella merkillä
 EU-tunnuksella
 Tilakohtaisella korvamerkillä

- Maatilan hallinta

 Tilakohtaiset käyttäjät ja niiden hallinta
 Varastot
 Rehut

- ohjelmistosta saa monipuoliset raportit

 Eläinten siirtohistoria (myynti, osto, syntymä)
 Nautaeläinluettelo
 Eläinlista ryhmittäin
 Teurastilitykset ja teuraspöytäkirjat (vaatii ProAbattoirn)

- Turvallisuustieto eläimiä hoitaville henkilöille

 Emon luonne yms.

- Eläimen sukutiedot

- Tiineenä olevan eläimen poikimisajan arviointi

 Tietoja poikimisesta
Ominaisuudet Lammas-ohjelmistossa

- Ilmaiset päivitykset

 Uusin ohjelmistoversio aina käytössä

- Yhteys lammas- ja vuohirekisteriin

 Eläinilmoituksien teko
 Pitopaikkatunnuksien haku

- Uusien korvamerkkien ja korvausmerkkien tilaus

 vapaiden korvamerkkien haku

- Eläinten paikkatieto tilakohtaisesti

 Karsinoita voi tehdä ja nimetä vapaasti tilan mukaan
 ohjelmisto näyttää ryhmän karsinan tai laiduntiedon mukaan

- Eläimen painon seuranta on helppoa järjestelmän avulla

 Päiväkasvu punnituskertojen välillä
 Tilakohtainen ja rotukohtainen tavoitepainon seuranta
 Selkeät graafiset kuvaajat painon kehityksestä

- Järjestelmä mahdollistaa useiden eri tunnistetietojen käytön

 Eläimen tunnistus elektronisella merkillä
 EU-tunnuksella
 Tilakohtaisella korvamerkillä

- Maatilan hallinta

 Tilakohtaiset käyttäjät ja niiden hallinta
 Varastot
 Rehut

- Nopeat ryhmätoiminnot lampolassa

 Ryhmäpunnitus
 Ryhmän sijainnin päivitys
 Lisää eläimiä teuraaksi

- Reaaliaikainen tapahtumien kirjaus

 mm. painotiedon tallennus näkyy reaaliajassa

- ohjelmistosta saa monipuoliset raportit

 Eläinten siirtohistoria (myynti, osto, syntymä)
 Eläinlista ryhmittäin
 Teurastilitykset ja teuraspöytäkirjat (vaatii ProAbattoirn)

- Eläimen sukutiedot

- Astutusryhmien teko ja karitsoinnit

 Astutuskerrat
 Syntyneet karitsat uuhi kohtaisesti
Tori

- Ilmaiset ilmoitukset NettiFarmiin kirjautuneille

- Kohdennettu asiakasryhmä

- Myynti, osto tai vuokraus

- Useita kategorioita

- Kaikkien tilallisten nähtävissä

Teurastamo

- Oma käyttöliittymä teurastamoille

- Työlista

 Tieto tulevista eläimistä
 Teurastettavat eläimet

- Ketjuinformaatiolomake

 Sähköisenä sekä tulostettava PDF

- Helppo raportointi takaisin tilallisille

- Hinnastot

 Muokattava lajikohtainen hinnasto
 Sähköisenä tai tulostettava PDF

- Teuraspöytäkirjat

 Sähköisenä tai tulostettava PDF

- Teurastilitykset

 Automaattinen tiltyksen laskenta hinnaston mukaan
 Sähköisenä tai tulostettava PDF

- EUROP luokitus teurastetulle eläimelle

- Eläinlääkärin tarkastukset

 Ante-mortem
 Post-mortem

- Alkuperätieto

 Eläimen perustiedot
 Lääkintätiedot eläimistä

- Reaaliaikainen tapahtumien kirjaus

- Monipuolinen raporttien saanti

Viranomaiset

- Eläinten jäljitettävyys tautitapauksissa

- Missä eläin on ollut elämänsä aikana

 Lista tiloista, missä eläin on ollut
 Mitkä eläimet ovat olleet samassa karsinassa

- Monipuolinen raporttien saanti

- Tukee useita eri eläinlajeja

- Erilaisten tilastojen nopea saanti

- Reaaliaikainen tiedonsaanti

- Helppo yhdistää muihin viranomaisjärjestelmiin (SOAP rajapinta)

- Mahdollista saada tietoa koko alkutuotantoketjusta, syntymästä teurastamoon

- Korvamerkkien tilausjärjestelmä

Copyright © ID-Import Ltd. All rights reserved.

tietosuoja | privacy policy

ID-Import Oy

FIN-84100 YLIVIESKA FINLAND
info@id-import.com