Mjukvara

LibreFarm
LibreFarm är gratis mjukvara för lantgårdar och avsedd för hantering av djur. LibreFarm innehåller även anslutningar till myndighetsregister, med vilka du snabbt och enkelt gör bl.a. beställning av öronmärken, anmäler födda djur och flyttade djur.

Med LibreFarm kan du även utnyttja e-märken, läsare för e-märken, djurvågar och handdatorer. Om du blev intresserad och vill utnyttja ovan nämnda produkter, kontakta vår försäljning www.id-import.com.

ProAbattoir
ProAbattoir är mjukvara som riktar sig till slakterier. Med hjälp av mjukvaran kan slakteriet elektroniskt ta emot slaktanmälningar som ägarna kan göra via gratisprogrammet LibreFarm. Med hjälp av mjukvaran kan du enkelt göra bl.a. myndighetsanmälningar, redovisningar, EUROP klassificeringar, statistik och rapporter. Alla rapporter samt redovisningar kan antingen skickas elektroniskt direkt till gårdens LibreFarm-anslutning eller skrivas ut i pappersformat.

Med hjälp av mjukvaran kan man även skriva ut en individuell QR-kod för förpackningen som ger konsumenterna information om produkten i fråga.

Mjukvaran finns tillgänglig på olika språk.
Mjukvaran kan även ”skräddarsys” för övriga gårdstyper (svin-, ren, kamel-, falk...)

För vem
Mjukvarans huvudsakliga kundgrupper omfattar boskapsägare, myndigheter (EU-inspektörer, veterinärer...), slakterier samt transportföretag som sköter om djurtransporter. Vid utarbetandet av mjukvaran har vi även uppmärksammat det faktum att de kan ”skräddarsys” för statligt bruk. Med hjälp av mjukvaran kan man, förutom att följa upp djuren, till exempel upprätthålla ett beställningssystem för öronmärken med hjälp av vilket djuren alltid får ett individuellt ID-märke. Dessutom har mjukvaran utarbetats så att man enkelt kan bygga ut dem med anslutningar till andra system.

Med din mobiltelefon kan du se köttets ursprung!

Mjukvarans egenskaper

Mjukvarans funktion
Mjukvaran grundar sig på RFID-teknologi och utnyttjandet av trådlös insamling av information i husdjurskedjan. RFID-taggar kan vara bl.a. elektroniska örontaggar (e-märken) eller mikrochips under huden. Du kan även kombinera djurvågen med mjukvaran och på så sätt även få uppgifter om djurets vikt i samband med identifieringen.

Obs! Mjukvaran kan även användas utan separata RFID-läsare eller annan utrustning.

Egenskaperna i mjukvaran Nötboskap

- Gratis uppdateringar

 Alltid tillgång till den senaste versionen av mjukvaran

- Att göra och redigera djuranmälningar

 Direkt anslutning till nötregistret

- Beställning av nya öronmärken, ersättande och tillfälliga märken

- Gruppfunktioner, bl.a.

 Slakt
 Flytt
 Betäckningsgrupper

- Djurens platsuppgifter enligt gård

 Inhägnader kan skapas och namnges fritt enligt gård
 Programmet visar var djuret befinner sig enligt grupp, inhägnad eller bete

- Händelseregistrering i realtid

 bl.a. lagringen av viktuppgifter visas i realtid

- Enkelt att med systemets hjälp följa upp djurens vikt

 Den dagliga tillväxten mellan invägningar
 Uppföljning av målvikten enligt gård och ras
 Tydliga grafer över viktutvecklingen

- Systemet gör det möjligt att använda flera olika identifieringsdata

 Identifiering av djur med elektronisk tagg
 Med EU-ID
 Med gårdsspecifikt öronmärke

- Hantering av gården

 Gårdsspecifika användare och deras hantering
 Lager
 Foder

- Mjukvaran möjliggör mångsidiga rapporter

 Djurens flytthistoria (försäljning, köp, födsel)
 Nötboskapsförteckning
 Djurlista enligt grupp
 Slaktredovisningar och slaktprotokoll (kräver ProAbattoir)

- Säkerhetsinformation för djurskötaren

 Kons lynne mm

- Djurets stamtavla

- Beräknat kalvningsdatum för ett dräktigt djur

 Uppgifter om kalvning
Egenskaperna i mjukvaran Får

- Gratis uppdateringar

 Alltid tillgång till den senaste versionen av mjukvaran

- Anslutning till får- och getregistret

 Att göra djuranmälningar
 Sökning enligt var djuret befinner sig

- Beställning av nya och ersättande öronmärken

 Sökning efter lediga öronmärken

- Djurens platsuppgifter enligt gård

 Inhägnader kan skapas och namnges fritt enligt gård
 Programmet visar var djuret befinner sig enligt grupp, inhägnad eller bete

- Enkelt att med systemets hjälp följa upp djurens vikt

 Den dagliga tillväxten mellan invägningar
 Uppföljning av målvikten enligt gård och ras
 Tydliga grafer över viktutvecklingen

- Systemet gör det möjligt att använda flera olika identifieringsdata

 Identifiering av djur med elektronisk tagg
 Med EU-ID
 Med gårdsspecifikt öronmärke

- Hantering av gården

 Gårdsspecifika användare och deras hantering
 Lager
 Foder

- Snabba gruppfunktioner i fårstallet

 Gruppinvägning
 Uppdatering av gruppens placering
 Lägg till djur som ska anmälas till slakt

- Händelseregistrering i realtid

 bl.a. lagringen av viktuppgifter visas i realtid

- Mjukvaran möjliggör mångsidiga rapporter

 Djurens flytthistoria (försäljning, köp, födsel)
 Djurlista enligt grupp
 Slaktredovisningar och slaktprotokoll (kräver ProAbattoir)

- Djurets stamtavla

- Betäckningsgrupper och lamningar

 Antal betäckningar
 Födda lamm enligt tacka
Torg

- Gratis annonser för den som är registrerad i LibreFarm

- Specifik kundgrupp

- Sälj, köp eller uthyrning

- Ett flertal kategorier

- Kan ses av alla gårdsägare

slakteri

- Eget användargränssnitt till slakterierna

- Arbetslista

 Uppgifter om kommande djur
 Djur som ska anmälas till slakt

- Kedjeinformationsblankett

 Elektronisk eller PDF i utskriftsformat

- Enkel rapportering tillbaka till gården

- Prislistor

 Prislista som kan redigeras enligt djurart
 Elektronisk eller PDF i utskriftsformat

- Slaktprotokoll

 Elektronisk eller PDF i utskriftsformat

- Slaktredovisningar

 Automatisk beräkning av slaktlikviden enligt prislistan
 Elektronisk eller PDF i utskriftsformat

- EUROP klassificering för slaktdjur

- Veterinärkontroller

 Ante-mortem
 Post-mortem

- Ursprungsuppgifter

 Djurets grunduppgifter
 Djurens medicineringsuppgifter

- Händelseregistrering i realtid

- Tillgång till mångsidiga rapporter

Myndigheter

- Spårbarhet för djur i sjukdomsfall

- Var djuret har befunnit sig under sin livstid

 Förteckning över de gårdar där djuret har befunnit sig
 Vilka djur som har befunnit sig i samma inhägnad

- Tillgång till mångsidiga rapporter

- Stöder ett flertal olika djurarter

- Snabb tillgång till olika statistiker

- Tillgång till information i realtid

- Kan enkelt anslutas till övriga myndighetssystem (SOAP gränssnitt)

- Tillgång till information om hela primärproduktionskedjan, från födsel till slakt

- Beställningssystem för öronmärken

Copyright © ID-Import Ltd. All rights reserved.

tietosuoja | privacy policy

ID-Import Oy

FIN-84100 YLIVIESKA FINLAND
info@id-import.com